ลืมบัตรประชาชนขึ้นเครื่องบิน แก้ปัญหาได้ ไม่ตกเครื่องแน่นอน

ลืมบัตรประชาชนขึ้นเครื่องบิน เป็นปัญหาที่บางท่านอาจพบเจอก่อนเดินทางหรือในระหว่างเช็คอิน เมื่อเกิดกรณีนี้เราสามารถแก้ปัญหาได้ที่สนามบินเลยครับ โดยไม่ต้องนั่งรถกลับไปเอาบัตรที่บ้าน เพียงแค่ทำตามวิธีดังนี้เลยครับ

ลืมบัตรประชาชนขึ้นเครื่องบิน

เดินทางในประเทศ

สามารถขอเอกสารรับรอง ซึ่งจะมีข้อมูลและรูปถ่ายเหมือนในบัตรประชาชน เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท หรือใช้ใบขับขี่แทนได้

1. สนามบินดอนเมือง : ขอเอกสารรับรองที่สถานีตำรวจ อาคาร 1 ชั้น 1 ของสนามบิน

2. สนามบินสุวรรณภูมิ : ขอเอกสารรับรองได้ที่สถานีตำรวจ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1

เดินทางต่างประเทศ

หากลืมบัตรประชาชน จะต้องใช้พาสปอร์ตเท่านั้น !!!

สุดท้ายนี้ แนะนำว่าก่อนออกจากบ้าน ควรเช็คเอกสารเดินทางต่างๆ ให้พร้อมครับ หรือก่อนจะจัดกระเป๋าเดินทางให้ทำลิสต์รายการออกมาเลยครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

ขอทุกท่านเดินทางอย่างมีความสุขครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *