Covid-19 Tracker เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะและพื้นที่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทย

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การติดตามรายงานข่าวและสถานการณ์ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อ, สถานที่เกิดเหตุ / โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษา, ผู้ที่รักษาหายแล้ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในเวลานี้ เพื่อให้คนทั่วไปรู้เท่าทันสถานการณ์และไม่วิตกจนเกินไป

Covid-19 Tracker

https://covidtracker.5lab.co/ เป็นเว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย 5laเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลบนแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ, สถานที่เกิดเหตุ / โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษา, ผู้ที่รักษาหายแล้ว และข่าวลือต่างๆ จะอ้างอิงจากสำนักข่าว, เพจที่มีความน่าเชื่อถือ

โดยไอคอนต่างๆ ที่แสดงบนแผนที่ อธิบายได้ดังนี้

สีแดง : มีผู้ติดเชื้อ

สีเหลือง : ต้องสงสัยว่ามีผู้ติดเชื้อ

สีเขียว : ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว

FAKE NEWS = ข่าวปลอม

นอกจากนี้ป๊อปอัพที่โชว์ขึ้นมาจะมีคำว่า “Source” เมื่อกดเข้าไปจะแสดงแหล่งข่าวยืนยันข้อมูลต่างๆ

กดดูได้ที่นี่

V

V

V

https://covidtracker.5lab.co/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *