Samsung Galaxy Note 10 ราคา 32,900 บาท Note 10+ แพงสุด 40,900 บาท

เพิ่งสรุปเรื่องราวของ Samsung Galaxy Note 10 กับ Galaxy Note 10+ ไปในบทความก่อนหน้านี้ ตอนนี้มาสรุปราคาของทั้ง 2 กันครับ โดย Samsung Galaxy Note 10 ราคา 32,900 บาท Galaxt Note 10+ แพงสุด 40,900 บาท

Samsung Galaxy Note 10 ราคา

สรุปราคา Samsung Galaxy Note 10 กับ Galaxy Note 10+

  • Note 10 รุ่นแรม 8GB + สตอเรจ 256GB ราคา 32,900 บาท
  • Note 10+ รุ่นแรม 12GB + สตอเรจ 256GB ราคา 37,900 บาท
  • Note 10+ รุ่นแรม 12GB + สตอเรจ 512GB ราคา 40,900 บาท

สีที่เข้ามาขายในไทย

  • Note 10 มี 3 สี ได้แก่ Aura Glow, Aura Black, Aura Pink
  • Note 10+ มี 3 สี ได้แก่ Aura Glow, Aura Black, Aura White

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *