สรุปประมูล 5G AIS กวาดทุกคลื่น TRUE คว้า 2600MHz และ 26GHz ส่วน dtac ได้คลื่น 26GHz

สรุปประมูล 5G ของไทยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายหลังจากที่ กสทช. กำหนดการประมูลคลื่นความถี่ 700MHz, 2600MHz และ 26GHz โดยมี 5 บริษัทเข้าร่วมประมูล ได้แก่ AIS, TRUE, dtac, CAT และ TOT ซึ่งผลสรุปออกมาเป็นดังนี้ครับ

สรุปประมูล 5G

คลื่น 700MHz ผู้ประมูลชนะ คือ

  1. CAT 10MHz
  2. AIS 5MHz

คลื่น 2600MHz ผู้ประมูลชนะ คือ

  1. AIS 100 MHz
  2. TRUE 90 MHz

คลื่น 26GHz ผู้ประมูลชนะ คือ

  1. AIS 1200MHz
  2. TRUE 800MHz
  3. TOT 400MHz
  4. DTAC 200MHz

สรุปประมูล 5G ในปีนี้ 2563 AIS กวาดครบทุกคลื่น TRUE คว้าไปสองคลื่น ได้แก่ 2600MHz กับ 26GHz, dtac ได้คลื่น 26GHz, CAT ได้คลื่น 700MHz และ TOT ได้ 26GHz

ส่วน 5G คนไทยจะได้ใช้กันเร็วๆ นี้แน่นอน

ที่มา : กสทช.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *